Publications


– English –  


 


– Danish –


 

FIC 20 års jubilæumshæfte

Beskæftigelsesstrategi for seniorer

Beskæftigelsesstrategier og seniorpolitik

Brobygnings- og uddannelsesmodel for integration af unge

Det gråhårede Europa

Drop Barriererne – en undersøgelsesrapport

Employment strategies and senior policies

Etniske kvinder i job

Evaluering og analyse af projektet Plads til alle

Fattigdommens Ansigter

FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya

FIC Solidar Ungdomsfolder

Hjælp ham til et bedre liv!

Hvad betyder arbejdsmiljø – en undersøgelse af etniske minoriteters viden

Ikke-faglærte seniorer – veje videre på jobmarkedet

Klima APV Avisen

Lige muligheder – for jobs til handicappede_folder

Lige muligheder – for jobs til handicappede_plakat

Lige muligheder – for jobs til handicappede_roller

Lige muligheder – mangfoldighed giver værdi for alle_plakat

Lige muligheder – mangfoldighed giver værdi for alle_roller

Mentorskab i praksis

Nydanskere i energibranchen

På vej mod ordnede forhold for havnearbejderne i Kenya

SAW – en analyserapport

Seniorer i centrum

Sådan – Historier om integration i vagtbranchen

Uddannelse af havnearbejdere i Øresundsregionen

Uddannelse i bagagen

Uddannelse til tiden

Ung, Fri & Villig – folder